ಕೃಷಿ ಸಂದೇಶ/ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು 8073779157 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ

One Response

Comments are closed.